Bahar,M. (2023). Geleceğin Dünyasında Sosyal Bilgiler: Toplumsal Dönüşüm ve Küresel Vatandaşlık.

Bu akademik makale, “Geleceğin Dünyasında Sosyal Bilgiler: Toplumsal Dönüşüm ve Küresel Vatandaşlık” başlığı altında sosyal bilgiler dersinin gelecekteki rolünü ve önemini ele almaktadır. Makalenin özeti, sosyal bilgiler dersinin toplumsal dönüşüm süreçlerini anlama, küresel sorunlara duyarlılık geliştirme, eleştirel düşünme becerilerini kullanma ve aktif vatandaşlık kazandırma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır. Aktif öğrenme yöntemlerinin ve teknolojinin dersin etkisini artıracağı, çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemli ilke olduğu, öğretmenlerin sürekli öğrenmeye ve işbirliğine yönelmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bu makale, sosyal bilgiler dersinin gelecekteki rolüne yönelik öneriler sunmakta ve akademik bir yaklaşımla kaleme alınmıştır.

Devam
error: Content is protected !!